spek.bonsait.fi

Alueellinen pelastustoimi

Vuoden 2003 loppuun asti palo ja pelastustoiminnasta vastasivat kunnat tahoillaan tukeutuen paikallisista olosuhteista riippuen eri palokuntamuotoihin.
Nykyään Suomi on jaettu 22 pelastusalueeseen joilla toimii alueen kuntien ylläpitämä yhteinen pelastuslaitos. Aluepelastuslaitoksessa hallinto ja huolto ym. tukitoimet ovat keskitettyjä. Operatiivisessa hälytystoiminnassa alueellinen pelastuslaitos käyttää hajasijoitetusti, paikallisista järjestelyistä riippuen eri palokuntamuotoja. Alueelliseen pelastustoimeen voi siis kuulua vakinaisia, puolivakinaisia, vpk ja tehdaspalokuntien yksiköitä.