spek.bonsait.fi 

spek.bonsait.fi

Få en gnista till tävlingsverksamheten

Det är möjligt för brandkårsungdomar att delta årligen i många olika slags tävlingar såväl i Finland som utomlands. Förutom de fina lokala tävlingarna finns det några nationella tävlingar, i vilka man får njuta utav tävlingsstämningen i en ännu större skara. För att nämna några, så finns det Veikon malja, frågesporter, internationella CTIF-tävlingar, FM-tävlingar i pytsspruta och allt möjligt. Det lider inte brist på ypperliga tillfällen för att kunna tävla!

 

I de lokala tävlingarna är det lätt och enkelt att delta, för dessa tävlas i närheten av det egna området och dessutom träffar man bland tävlarna en massa bekanta kompisar. Om man är litet tveksam om att delta i en tävling kan man ju först gå och snusa på atmosfären i de lokala tävlingarna och sedan rikta sig till tävlingar på nationellt eller internationellt plan.  På den lokala nivån kommer man också alltid med något nytt, så håll ögonen och öronen öppna för nya spännande tävlingsmoment! Ett bra exempel på en ny tävling för brandkårsungdomar i Södra Finland är Rescue Race. Om denna tävling kan du läsa i tidningen på sidan 19.

 

Det lönar sig att tävla! Det hämtar med sig nya utmaningar och målsättningar till ungdomsverksamheten. Tävlingarna är ett sätt att idka de kunskaper man lärt sig under veckoträningarna och man lär ju sig alltid något nytt i tävlingar, för själva situationen är olik från de under övningarna. Att förbereda sig för en tävling kräver en hel del laganda, då man med ett lag strävar till det gemensamma målet. I en tävlingssituation måste teamet fungera smidigt och allt måste löpa, trots den lilla spänning man känner i kroppen. Förutom allt detta träffar man nya människor under en tävlingsresa och så får man nya erfarenheter. Men framför allt – tävlandet är roligt! Läs om Taivassalo VPK´s tävlingslag och hur de förberedde sig till sommarens insats på sidan 18.

 

Ifall din avdelning inte ännu deltagit i några tävlingar är det nu dags att sätta ihop ett lag och ha höga målsättningar. Nästa år ordnas det igen många lokala och nationella tävlingar, så det lönar sig att fråga utbildarna om dessa. Några förändringar och förnyelser kommer att ske i de nationella tävlingarna, om dem kan du läsa i Junior senare. Var på alerten och börja träna

 

Terhi